icon image Tentang kita

thumbnail image

Latar belakang


      Kerana berlakunya undang-undang organisasi peruntukan Spektrum dan pengarahan perniagaan penyiaran Radio televisyen dan telekomunikasi tahun 2010 Sejak 20 Disember 2010, oleh itu, pada tahun fiskal 2011 (Januari - Disember), diadakan perubahan struktur organisasi suruhanjaya penyiaran, perniagaan televisyen, telekomunikasi nasional (Pejabat NBTC),
     di mana NTC menjalankan tugas NBTC telah meluluskan resolusi dalam mesyuarat NBTC No. 9/2011 pada 16 Mac 2011. NBTC telah menyesuaikan status institusi perlindungan pengguna dalam perniagaan telekomunikasi (SoBoTho).
     Dengan menubuhkan kumpulan kerja dalaman yang setaraf dengan peringkat pejabat. Di bawah struktur sementara Pejabat NBTC dan mempunyai struktur bahagian dalaman yang sama.
     Termasuk pelaksanaan tugas pekerja dalam posisi yang sama semasa peralihan sehingga NTC yang menjalankan tugas NBTC akan mempunyai resolusi yang berbeda, atau sehingga NBTC yang akan menjabat mempunyai pertimbangan yang lain. di masa hadapan
      Dan kemudian, Pejabat NBTC mengeluarkan perintah No. 51/2554 bertarikh 12 April 2011, yang menetapkan misi perlindungan pengguna dalam perniagaan telekomunikasi untuk melaksanakan tugas misi SoBoTho dan di bawah struktur sementara Pejabat NBTC secara langsung ditujukan kepada Setiausaha Agung NBTC dan Perintah 105/2554 bertarikh 2 September 2011,

     memberi kuasa kepada Timbalan Setiausaha Agung NBTC untuk bertindak bagi pihak Setiausaha Agung NBTC dalam ruang lingkup misi perlindungan pengguna dalam perniagaan telekomunikasi,
     Dengan memberikan kekuatan untuk memerintahkan, mengesahkan, menyetujui, mengendalikan, mengawasi dan menyaring pekerjaan dalam ruang lingkup misi perlindungan pengguna. Sehingga pentadbiran misi perlindungan pengguna semasa melaksanakan misi mengikut peruntukan peralihan berjalan dengan kemas, benar dan berkesan.
     Sehingga 27 haribulan Januari 2012, NBTC telah mengeluarkan Peraturan NBTC mengenai pembahagian kerja di dalam Pejabat NBTC tahun 2012, yang mulai berlaku pada 28 Januari 2012. Akibatnya, kumpulan misi perlindungan pengguna telekomunikasi telah dibatalkan.
     Dengan menubuhkan Kelompok Pengaduan dan Perlindungan Pengguna dalam Perniagaan Telekomunikasi (RoTho), yang merupakan agensi di bawah jabatan NBTC memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas kinerja yang berkaitan dengan penetapan langkah-langkah perlindungan hak dan kebebasan rakyat, sepaya tidak boleh dieksploitasi oleh pengusaha.
     Langkah-langkah mempromosikan hak, kebebasan dan kesaksamaan rakyat dalam mengakses dan menggunakan spektrum dan perkhidmatan dalam perniagaan telekomunikasi menetapkan peraturan, prosedur dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna.
      Proses untuk menerima dan mempertimbangkan aduan, mengakhiri konflik antara pengusaha dan pengguna. Serta mengarahkan urusan bidang setiausaha Jawatan kuasa kecil perlindungan pengguna telekomunikasi.
      Namun, di sebalik perubahan struktur pentadbiran dalam jabatan NBTC . Tetapi operasi Kumpulan Aduan dan Perlindungan Pengguna dalam perniagaan telekomunikasi masih merupakan operasi yang berkaitan dengan perlindungan pengguna dalam perniagaan telekomunikasi.
      Dan sejajar dengan strategi perlindungan pengguna dalam perniagaan telekomunikasi di bawah pelan Induk Telekomunikasi No. 1 (2012-2016),yang menekankan pentingnya perlindungan pengguna daripada dieksploitasi oleh operator. Dan perlindungan hak untuk privasi dan kebebasan orang berkomunikasi antara satu sama lain melalui telekomunikasi.Serta meningkatkan kesedaran mengenai hak asas pengguna. Faedah menggunakan pelbagai aplikasi telekomunikasi,Mengikuti kemajuan teknologi telekomunikasi supaya dapat digunakan dengan berkesan.Serta mewujudkan langkah-langkah peningkatan peranan usahawan dalam memberikan perkhidmatan dan tanggungjawab yang beretika kepada pengguna dan masyarakat.


Tags: Latar belakang

Tentang kita

Visitor 2 2 2 7 2 5 1