icon image ที่อยู่/แผนที่

แผนที่

ที่อยู่ :

เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร :

Call Center: 1200 โทรศัพท์. 02 670 8888 (จ.-ศ. 08:30-17:00 น.) โทรสาร. 02 279 0251 Free sms. 1200

เว็บไซต์ :

http://www.tcp.nbtc.go.th/

อีเมล์:


แผนที่

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 9 1